نمایش یک نتیجه

قفل برقی

زیر مجموعه ای از تجهیزات حفاظتی هستن که به منظور بالا بردن ضریب امنیتی اماکن کاربرد فراوانی دارند. و امروزه در انواع و اشکال مختلفی  ساخته و تولید میشوند. از قفل اتاقهای هتل گرفته تا قفل جکهای پارکینگی و گاو صندوقهای پیشرفته که با اثر انگشت بازو بسته میشوند تمامی جزء یک خانواده بوده و از یک مکانیزم ابتدایی پیروی میکنند.

تمامی قفهای برقی از دو بخش مجزا از هم ساخته شده امد و در نهایت این دو قسمت در هنگام عرضه مونتاژ و باهم مچ شده تا آماده استفاده کردد.

  1. قسمت مکانیکی یا مکانیکال قفل
  2. قسمت الکترونیکی یا گیت الکتریکی قفل

قسمت مکانیکی قفل دقیقا به همان صورت قفلهای قدیمی