راهنمای نصب برد و ریموت کنترل, راهنمای نصب محصولات

آموزش کد دهی ریموت بلوتوثی

آموزش کد دهی ریموت بلوتوثی

آموزش کد دهی ریموت بلوتوثی

آموزش کد دهی ریموت بلوتوثی ریموت بلوتوثی در ۲ فرکانس ۴۳۳  و ۳۱۵ موجود است و باید با توجه به فرکانس ریموت مادر ریموت بلوتوثی را خریداری نمایید.برای کپی در صورتی که ریموت خام نیست اول ریموت را خام کنید.باید توجه شود تا ریموت بلوتوثی ما خام باشد تا فرایند کد دهی صورت پذیرد. اگر با فشردن دکمه ریموت چراغ چشمک زن روشن شود یعنی این دکمه کد دهی شده است.

نحوه پاک سازی کد قبلی و آماده سازی :

  1. دکمه قفل باصدا ( ۱) و دکمه باز ( ۲ ) همزمان ۲ ثانیه فشرده نگه دارید.
  2. در این حالت LED سه بار چشمک می زند.
  3. سپس دکمه باز ( ۲ ) همچنان فشرده نگه دارید ، دکمه قفل با صدا( ۱) رها کنید.
  4. دکمه قفل با صدا ( ۱ ) را سه مرتبه پشت هم  فشار دهید دراین زمان LED بطور سریع چشمک میزند و ریموت آماده کددهی و کپی کردن میشود.

برای  کپی کردن دکمه های ریموت به صورت زیر عمل میکنیم:

  1. اول دکمه مورد نظر از ریموت اصلی را فشرده و سپس دکمه ریموت کپی را فشرده نگه دارید ، تازمانیکه LED سریع چشمک بزند و ثابت بماند این حالت نشان دهنده این است که عمل کد دهی با موفقیت انجام شده است.
  2. برای کلیه دکمه های ریموت به روش  بالا عمل می کنیم.
  3.  برای تایید و اتمام کار کپی ، دکمه قفل بی صدا ( ۳ ) وجستجو (۴ ) را همزمان فشرده نگهدارید تا LED سریع چشمک بزند  و ثابت بماند بعد  از این حالت ، عملیات کپی یا کد دهی تمام شده و ریموت جدید قابل استفاده است.

ریموت بلوتوثی

۴۰,۰۰۰ تومان

ریموت بلوتوثی بتا

۳۵,۰۰۰ تومان

ریموت سایلکس مدل یونیکس

۴۵,۰۰۰ تومان ۴۲,۰۰۰ تومان

ریموت موتور کرکره ورتکس

۴۵,۰۰۰ تومان