مشاهده همه 2 نتیجه

Show sidebar
نمایش 16 32

خط مشی الکتروپیک

  • رسـالـت :
  •  طراحی، تولید و ارائه خدمات پس از فروش  در حوزه صنعت الکترونیک و امنیت ساختمان ، منطبق با الزامات ذینفعان و مشتریان.
  • چشم انداز :
  • ايجاد مجموعه­اي پیشرو، نوآور،كارآمد و پويا با هدف تبديل شدن به يكي از معتبرترين شركت­های سبز در اجراي رسالت تدوین شده به مشتریان و ذینفعان در ایران
  • خط مشی:
  • 1-        جلب و افزایش رضايت مشتريان و ذی نفعان از طريق تأمين خواسته هاي كمي و كيفي، محیط زیست، ایمنی و بهداشت آنان و ارتقاء و توسعه سطح خدمات تعهد شده در زمینه کاری شرکت
  • 2-       تعهد به پیشگیری و کاهش مصدومیت، بیماری و آلاینده های زیست محیطی از طریق کنترل و کاهش ‌ريسكها و عوامل ‌با‌‌لقوه ‌آسيبرسان بهداشتي، ايمني  و جنبه های زيست محيطي به پايين‌ترين‌ حد ممكن و گام برداشتن در جهت توسعه پایدار
  • 3-       شناسایی و اجرای کلیه قوانین و مقررات مرتبط با دامنه کاری
  • 4-       تبدیل نیروی انسانی به سرمایه انسانی
  • 5-       توسعه سهم بازار داخلی
  • 6-       تأمین مطابق استاندارد های فنی  و در زمان مقرر و ارتباط متقابل با تامین کنندگان بر پایه منافع مشترک
  • 7-       بهبود مستمر زیرساخت ها و سیستم های مدیریتی مستقر شده در شرکت
  • 8-       ایجاد زیر ساخت های تولید ناب
  • 9-       ایجاد بستر جهت هوشمند سازی ساختمان ها
  • 10-     بسترسازی در جهت تدوین چشم انداز 5 ساله.
  • ارزش ها :
  • 1-        چابکی داخل سازمان
  • 2-       اشتیاق برای دگرگونی
  • 3-       تمركز بر مشتريان و سبد محصول
  • 4-       ايجاد ارزش اقتصادي و تکنولوژی به‌روز
  • 5-       تمركز بر انجام كار و مسئولیت‌پذیری
  • 6-       سهیم نمودن پرسنل در سود سازمان
  • 7-       کارکنان توانمند، با انگیزه و توسعه یافته
  • 8-       یکپارچگی در فرآیندها
  • 9-       کار تیمی و شفاف سازی
  • 10-     شناسایی و پاداش دهی به موفقیت ها
  • 11-     حفظ محیط زیست
  • 12-    حفظ سلامت و ایمنی ذینفعان
  •   شرکت الکتروپیک با افتخار به گذشته، اطمینان به حال و امید به آینده و تکیه بر سرمایه ارزشمند نیروی انسانی خود و به منظور افزايش رضايت مشتریان و ذی نفعان، اقدام به استقرار سیستم های مدیریتی بر اساس استانداردهای بین المللی
  •  9001:2008 &ISO 14001:2004 & OHSAS 18001:2007  ISOدر دامنه کاری، طراحی، تولید و ارائه خدمات پس از فروش صنعت الکترونیک و امنیت ساختمان  نموده است.   
  •  به منظور تعيين اهداف، درجلسه پاياني هر سال اهداف مرتبط توسط مالکین فرایندها و پرسنل پيشنهاد  و پس از بررسي به تصويب مدیریت ارشد رسیده و در هر جلسه بازنگري مديريت،ميزان تحقق اهداف ارائه  مي گردد. مدیریت شرکت با اعتقاد كامل و عزمي راسخ از اين امر پشتيباني نموده و از يكايك همكاران شركت انتظار دارد تا جهت تأمين الزامات سیستم های مدیریت فوق و شكل گيري، نگهداري و بهبود مستمر آنها تمامي تلاشهاي خود را مبذول نمايند. شايان ذكر است خط مشي سازمان جهت حصول اطمینان از همسو بودن با اهداف سازمان در جلسات بازنگري مديريت به صورت سالیانه مورد بررسی و در صورت لزوم بازنگری و تصويب مجدد قرار مي گيرد