راهنمای نصب قفل برقی یوتاب

راهنمای نصب قفل برقی یوتاب

آموزش نصب قفل کله گاوی یوتاب

مزایای قفل برقی یوتاب

  • امنیت بالا
  • باز شدن آسان
  • صدای کمتر نسبت به  قفل های دیگر
  • تقریبا غیر قابل باز شدن توسط فشار ،کارت ، اهرم و ….

 

مزایای قفل کله گاوی یوتاب

راهنمای نصب قفل برقی یوتاب این قفل یکی از مزایای منحصری که داره امکان قفل کردن راحت براش وجود داره به گونه ای که عملیات باز و بسته کردن در توسط آیفون مختل نشود و اهالی  ساختمان می توانند باز زدن شاسی باز کننده قفل درب را باز کنند.این مورد پیش آمده بود که دزدی برای سرقت وارد آپارتمانی شده بود و هنگام خروج از درب برای اینکه اطمینان حاصل کنید از بسته شدن درب منزل یا آپارتمان پس از خروج و ورود افراد از آرام بند استفاده کنید.در شکل زیر یک نمونه آرام بند را مشاهده می کنید.مراحل نصب قفل سیزا :در شکل زیر شما قطعات مختلف قفل یوتاب را مشاهده می کنید.

مراحل نصب قفل برقی یوتاب :

اول از همه اگر از قبل قفلی بر روی درب نصب می باشد باید از روی درب باز شوند.اگر قفل و زبانه جوشکاری شده باشد,شما نیاز به سنگ فرز برای برش کاری دارید.پس از آماده کردن محل نصب نوبت به نصب پایه زیر قفل بر روی درب می رسد.شما می توانید این کار را توسط دریل انجام دهید و یا اینکه این پایه را بر روی درب جوشکاری کنید.نکته:برای اینکه اطمینان حاصل کنید قفل را در مکان مناسب نصب کنید به طور موقت قفل را بر روی پایه اش قرار داده و مکان پیچ هایی که باید پایه را بر روی درب دریل کاری کنید علامت گذاری کنید و سپس قفل را باز کنید و دریل کاری یا جوشکاری را انجام دهید.در شکل زیر یکی از پیچ های نصب شده پایه بر روی درب را مشاهده می کنید.نصب قفل بر روی پایه قفل این کار توسط ۴ عدد پیچ آلنی انجام می شود که داخل کارتن قفل قرار دارد .بستن سیم تغذیه قفل که در شکل زیر محل نصب آن را مشاهده می کنید.نکته:از آنجا که تغذیه قفل ۱۲ ولت ac  می باشد تفاوتی در نصب سیم ها به هر کدام از پین های بوبین وجود ندارد.

 نصب گیره قفل و گیره ثابت :

برای اینکار ابتدا پایه گیره قفل کله گاوی را بر روی درب پیچ می کنیم سپس توسط پیچ های آلنی خود گیره را بر روی پایه نصب می کنیم.نکته:به جهت گیره قفل دقت شود در شکل نشان داده شده است.مرحله آخر بستن قاب مشکی روی قفل می باشد که دارای دو مهر آلنی می باشد.قاب را از انتهای قفل قسمت (شاسی فشاری) جای گذاری می کنیم.در شکل های زیر محل بستن مهره های قاب قفل را مشاهده می کنید.

راهنمای نصب قفل برقی سیزا

راهنمای نصب قفل برقی سیزا

راهنمای نصب قفل کله گاوی سیزا

مزایای قفل برقی سیزا , قفل کله گاوی سیزا

  • امنیت بالا
  • باز شدن آسان
  • صدای کمتر نسبت به  قفل های دیگر
  • تقریبا غیر قابل باز شدن توسط فشار ،کارت ، اهرم و ….

مزایای قفل برقی برقی سیزا

راهنمای نصب قفل برقی سیزا این قفل یکی از مزایای منحصری که داره امکان قفل کردن راحت براش وجود داره به گونه ای که عملیات باز و بسته کردن در توسط آیفون مختل نشود و اهالی  ساختمان می توانند باز زدن شاسی باز کننده قفل درب را باز کنند.این مورد پیش آمده بود که دزدی برای سرقت وارد آپارتمانی شده بود و هنگام خروج از درب برای اینکه اطمینان حاصل کنید از بسته شدن درب منزل یا آپارتمان پس از خروج و ورود افراد از آرام بند استفاده کنید.در شکل زیر یک نمونه آرام بند را مشاهده می کنید.مراحل نصب قفل سیزا :در شکل زیر شما قطعات مختلف قفل سیزا را مشاهده می کنید.

مراحل نصب قفل کله گاوی سیزا :

اول از همه اگر از قبل قفلی بر روی درب نصب می باشد باید از روی درب باز شوند.اگر قفل و زبانه جوشکاری شده باشد,شما نیاز به سنگ فرز برای برش کاری دارید.پس از آماده کردن محل نصب نوبت به نصب پایه زیر قفل بر روی درب می رسد.شما می توانید این کار را توسط دریل انجام دهید و یا اینکه این پایه را بر روی درب جوشکاری کنید.نکته:برای اینکه اطمینان حاصل کنید قفل را در مکان مناسب نصب کنید به طور موقت قفل را بر روی پایه اش قرار داده و مکان پیچ هایی که باید پایه را بر روی درب دریل کاری کنید علامت گذاری کنید و سپس قفل را باز کنید و دریل کاری یا جوشکاری را انجام دهید.در شکل زیر یکی از پیچ های نصب شده پایه بر روی درب را مشاهده می کنید.نصب قفل بر روی پایه قفل این کار توسط ۴ عدد پیچ آلنی انجام می شود که داخل کارتن قفل قرار دارد .بستن سیم تغذیه قفل که در شکل زیر محل نصب آن را مشاهده می کنید.نکته:از آنجا که تغذیه قفل ۱۲ ولت ac  می باشد تفاوتی در نصب سیم ها به هر کدام از پین های بوبین وجود ندارد.

 نصب گیره قفل و گیره ثابت :

برای اینکار ابتدا پایه گیره قفل کله گاوی را بر روی درب پیچ می کنیم سپس توسط پیچ های آلنی خود گیره را بر روی پایه نصب می کنیم.نکته:به جهت گیره قفل دقت شود در شکل نشان داده شده است.مرحله آخر بستن قاب مشکی روی قفل می باشد که دارای دو مهر آلنی می باشد.قاب را از انتهای قفل قسمت (شاسی فشاری) جای گذاری می کنیم.در شکل های زیر محل بستن مهره های قاب قفل را مشاهده می کنید